02.05.2017.

Koliko ćete vi godina živeti? Sto godina? Možda!

Gabriela Vinković
Pinterest

Proverite. Ja sam svoju matematiku izračunala…

životni vek

Da ste u srednjem veku imali preko 35 godina, onda biste već prekoračili prag smrti. Nasuprot tome, naša deca će živeti u svetu stogodišnjaka. Po poslednjim evropskim rezultatima“, svake nedelje nam se produžava život za jedan vikend“, tvrdi profesor sa Univerziteta Kopenhagena Rudi Westendorp. Kako je došao do ove računice? Prosečna očekivanja životnog veka pri rođenju su se u poslednjih nekoliko decenija produžila se za dve-tri godine – po deceniji.
Deca koja se danas rode će, verovatno, doživeti (i prevaliti) stotu godinu. Pa stogodišnjaci neće više biti izuzetak, naprotiv. A ovaj podatak bi čovek iz 16. veka poistovetio sa naučnom fantastikom – roditi se i živeti u svetu sedih besmrtnika!

Prvi čovek koji će napuniti 135 godina je već rođen!

Sledeći britanske detaljne zapise od 16. veka do danas, krivulja na istorijskom dijagramu se nije drastično menjala sve do polovine 19. veka, kada je medicina počela da napreduje baš kao i povoljan ekonomski razvoj srednjeg staleža. Tako su, zakoračivši u 20. vek – ljudi su bivali dugovečniji iz decenije u deceniju.
Kada već govorimo o medicini: srećnicima se mogu oni smatrati koji žive u bogatim i razvijenim zemljama. Što je jedna država bogatija, to se više novca daje u zdravstvo i zdravstvenu prevenciju, pa je porast bruto zarade pojedinca tesno povezan sa troškovima zdravstvenog osiguranja. Na globalnom nivou,  po glavi stanovnika u Somaliji iznosi 33 dolara, u Nemačkoj 5.356 dolara, u Americi 9.237 dolara… Važno je istaći da ovi podaci ne govore nužno u prilog tome da su stanovnici bogatih država i zdravi.

Životni vek nam se produži svake nedelje za jedan vikend!

Na sajtu population.io može se izračunati kolika je očekivana dužina našeg životnog veka i koliko ona zavisi od zemlje u kojoj živimo. Dovoljno je uneti svoj datum rođenja, pol i zemlju u kojoj živite i dobićete datum vaše smrti. Zaintrigirana ovom pričom, odlučila sam da saznam kada će mene dočekati moj sudnji dan. Na grafikonu ispod možete i videti rezultat. Da skratim priču, ostalo mi je još 42,2 godine života (pod uslovom ih sve proživim u Srbiji), da će me smrt sačekati iza ćoška 18. jula 2059. godine i tada ću imati 82,7 godina. Iskrena da budem, i nije mi loš skor.

zivot

Ali manimo se ovih crnih računanja: činjenica je da se možemo smatrati srećnicima što smo prevalili 40. godinu života i ne živimo u 16. veku (ili ranije!), te da današnji očekivani prosek životnog veka uveliko prelazi 70. godinu života.

I kako će se ta starosna evolucija završiti? „U ljudskom DNK ne postoji fiksiran broj maksimalne dužine života“, kaže Westendorp i dodaje: „Prvi čovek koji će napuniti 135 godina je već rođen!“