Najpoželjnija kućica na sajtu Airbnb

Ako vas zanima ko odnosi prvo mesto po klikovima na sajtu Airbnb, evo i odgovora

Kuća u šumi kao kućica na drvetu

Ako želite vikend-kuću u šumi, onda najpre pogledajte ove fotografije, možda krenete putem koji vodi do kućice na drvetu

  • E
    E
s