09.06.2017.

KVANTNA MEDICINA: Osluškivanje elektromagnetnih talasa tela, duha i duše

Sanja Vuletić
Pinterest

Još krajem 19. i početkom 20. veka naučnici su počeli da koriste elektromagnetne talase za dijagnostiku i lečenje. Nikola Tesla osmislio je i napravio prvi aparat emiter visokofrekventnih EM talasa koji je korišćen u terapiji 1989. godine, a mi i dalje pojma nemamo šta je to kvantna medicina. Sam pojam već izaziva strahopoštovanje. A kad vam stručnjak koji ovom metodom leči bolesti ljudskog tela, duha i duše kaže da organizam sadrži 37 triliona ćelija i obavlja 27 sekstiliona (to je broj sa 21 nulom!) funkcija u jednoj sekundi, zanemite i slušate priču dalje…

kvantna medicina

U životu čoveka ima toliko stvari koje funkcioniše poput paralelnih svetova – osećate, nekako znate da postoje, ali se sa njima stalno mimoilazite. Jedna od njih za mnoge od nas je i kvantna medicina. Na prvu informaciju o ovoj medicini budućnosti slučajno sam naletela pre petnaestak godina i od tada, kao da slušam mitske priče, naslušala se o iskustvima ljudi koji su se podvrgli ovoj tehnici.

Kvant, biofotonska komunikacija, idealna frekvencija, kondenzovana energija… kada se nađete pred ovakvim terminima, prosto se zaledite, skoro da izazivaju strahopoštovanje. Prva asocijacija mi je bila – eureka, Zemlja ipak nije ravna ploča.

Gde početi, gde naći prave stručnjake koji će mi objasniti nov pristup isceljivanju zasnovanom na jedinstvu tela (materije), duha i duše i osnovnim Hipokratovim načelima: primum non nocere – prvo ne naškoditi i medicus curat, natura sanat lekar leči, priroda isceljuje.  

Iako je na početku izgledalo da će to biti relativno lako istražiti, budući da u Beogradu ima toliko registrovanih ordinacija koje se bave ovom granom medicine (kasnije sam saznala da je u registru Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA registrovano preko 100 zdravstvenih radnika koji su završili sve nivoe edukacije potrebne za određene metode kvantne medicine), na moj telefonski poziv i pitanje da li biste želeli da uradimo priču o kvantnoj medicini u Srbiji, odgovor je bio negativan.

Ipak, priča je realizovana zahvaljujući našoj mladoj poznanici, doktorki Andrei Štilet, koja je završila kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti kvantne medicine i koja nas je uputila na dr Slavicu Aranđelović, koordinatorku rada Centra za edukaciju Accademia integrativa Međunarodnog udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes, predsednicu pomenutog udruženja.

Još krajem 19. i početkom 20. veka naučnici su počeli da koriste elektromagnetne talase za dijagnostiku i lečenje

Naravno da je jedno od mojih pitanja bilo i zbog čega doktori klasične medicine, ali njene kolege ne žele javno da govore o radu u kvantnoj medicini.

– Lekari zapadne medicine se još uvek bave i baviće se pitanjem kako funkcioniše ljudsko telo. Lekari u Srbiji imaju i dodatni problem: administracija! Od predviđenih 30 minuta, lekar na pregled i razgovor s pacijentom može da odvoji maksimalno 10, a ostalih 20 minuta utroši ratujući s kompjuterskom logistikom – objašnjava dr Slavica Aranđelović i dodaje: ‒ Ako se osvrnemo na medijsku promociju kvantne medicine, nužno je pomenuti stanje medija, ne samo u Srbiji. Udarne vesti, stvarne ili izmišljene, jesu senzacionalističke. Nisu senzacionalne! Čast izuzecima. Otkrića u ovoj oblasti su senzacionalna! Kvantna medicina je jedna ozbiljna nauka, jedna divna filozofija života koja, svakako, treba da pobudi interesovanje javnosti! Ali na jedan dostojanstven, profesionalan, objektivan način!

Interesantan je podatak da svi registrovani praktičari kvantne medicine imaju pravo da podnesu zahtev Ministarstvu zdravlja za dobijanje dozvole za rad. Preporuka je da zainteresovani za ovaj vid isceljivanja prvo provere da li ordinacija ima dozvolu za primenu metoda kvantne medicine izdatu od Ministarstva zdravlja. Pre dve godine Etički komitet Vojnomedicinske akademije odobrio je primenu kvantne medicine u formi istraživačkog projekta. Očekuje se da će uskoro biti oformljen i kabinet za kvantnu medicinu na VMA.

‒ Treba istaći da se znanja u ovoj oblasti ne moraju neminovno koristiti u svrhu dijagnostike i terapije. Naš centar edukuje i stručnjake – praktičare koji svoja znanja i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života zdravih osoba. Edukacija je osmišljena po konceptu Alfiego zaštićenom u Zavodu za intelektualnu svojinu. Osnovali smo i Opšte udruženje za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA pri Privrednoj komori Srbije. Cilj nam je da uredimo ovu oblast i razvijemo i zaštitimo profesiju – objašnjava dr Aranđelović zakonske okvire kvantne medicine kod nas.

Svaki organ, ćelija, organela, funkcija, emocija ima svoj karakterističan EM talas (određene frekvencije, talasne dužine i amplitude). Svako odstupanje od te mernim instrumentima utvrđene frekvencije stabilnog stanja ili zdravlja nazivamo metastabilno stanje ili bolest

Nama laicima, ali i stručnim medicinskim krugovima, ova oblast zasnovana na kvantnoj fizici i dalje predstavlja veliku misteriju, iako su, nećete verovati, još krajem 19. i početkom 20. veka naučnici počeli da koriste elektromagnetne talase (EMT) u svrhu dijagnostike i lečenja. Da pomenemo samo našeg Nikolu Teslu (osmislio i napravio prvi aparat emiter visokofrekventnih EM talasa – korišćen u terapiji 1989!), doktora Rajfa (koristio niskofrekventne EM talase), inženjera i doktora Žorža Lahkovskog… Dakle, skoro 130 godina postojanja oblasti koja se poslednjih 30 godina intenzivno bavi isceljivanjem jednog kvantnog sistema kakav je naš organizam.

kvantna medicina

‒ Danas je veliki broj naučnika, filozofa, kvantnih fizičara, biofizičara, inženjera, matematičara, IT stručnjaka, lekara, među kojima i znatan broj nobelovaca, uključeno u razvoj ove oblasti. Mnogi instituti, naučnoistraživački centri, klinike, ordinacije, fakulteti širom planete, ali i u našoj zemlji (!), primenjuju i razvijaju nove (kvantne) pristupe isceljivanu. Ali to ne znači dobru informisanost i široku primenu. Mnogi su razlozi ovakvog stanja, a ja ću navesti samo neke. Naučeni smo da samo ono što je potvrđeno percepcijom naših pet čula – vid, sluh, miris, ukus, dodir – postoji. Ono što ne vidimo, ne čujemo… to „ne postoji“?! Nauka, koja se plasira u određenim stručnim krugovima i široj javnosti, prihvata merne instrumente i naučne metode koji potvrđuju samo postojanje materijalnog oblika čovekovog postojanja.

A kvantna medicina zasnovana je na potpuno različitim postavkama. Najjednostavnije rečeno, iz ugla kvantne medicine telo treba shvatiti kao kondenzovanu energiju koja se kreće velikom brzinom, a prekid i poremećaj protoka energije određenih organa dovodi do bolesti.

Činjenica je da se svaki deo ćelije potpuno obnovi svake sedme godine, odnosno osoba od 30 godina posle sedam godina nema gotovo ni jednu jedinu istu ćeliju, a opet ostaje ista, prepoznatljiva i sebi i drugima

‒ Možda će ovako biti jasnije: naše telo se sastoji od 37 triliona ćelija koje obavljaju, ni manje ni više, 27 sekstiliona funkcija u jednoj sekundi (to je broj sa 21 nulom!). Kako to funkcioniše, objašnjava zapadna medicina, dok odgovor na pitanje ZAŠTO to funkcioniše, daje kvantna medicina. Takođe, činjenica je da se svaki deo ćelije, kao i sama ćelija, potpuno obnovi svake sedme godine, što će reći, osoba od 30 godina posle sedam godina nema gotovo ni jednu jedinu istu ćeliju, a opet ta osoba i dalje ostaje ista, prepoznatljiva i sebi i drugima. Zašto? Zato što ćelija dobija informaciju na osnovu koje zna ko je i šta treba da uradi. Izvor informacija ostavljamo za drugi put.

Informacije prenose talasi. Zasad mi govorimo da su to elektromagnetni talasi, jer jedino njih možemo da registrujemo zvanično priznatim mernim instrumentima.

Svaki organ, ćelija, organela, funkcija, emocija ima svoj karakterističan EM talas (određene frekvencije, talasne dužine i amplitude). Svako odstupanje od te mernim instrumentima utvrđene frekvencije, frekvencije stabilnog stanja (zdravlje), mi nazivamo metastabilno stanje (bolest). Iz ovog ugla prekid protoka energije jeste diskutabilan! Ali da ne komplikujemo, idemo dalje…

Talasi se kreću određenim putanjama (međućelijski matriks, akupunkturni kanali, bioaktivne zone, čakre, hologramske projekcije…) stvarajući jedno koherentno energetsko polje (aura, elektromagnetni omotač, bioenergetsko polje…) u koje je naše telo uronjeno. To polje je informativno skladište koje nam daje podatak o sebi, stanju i funkcijama svakog dela našeg materijalnog tela, naših emocija (naše duše)… To polje takođe prima i informacije iz prirode i kosmosa, čiji smo deo. Postoji više metoda – postupaka kako da se odstupanje ispravi.

Početkom godine najavljen je rad na usavršavanju kvantnog kompjutera  koji će sigurno uticati na razvoj kvantne medicine: imaćemo drugačije merne instrumente, drugačije dijagnostičke i terapijske aparate, kvantne softvere

Sistemi biorezonantne medicine registruju EM talase ljudskog tela, upoređuju ih sa softverskom bazom i izdvajaju talase koji odstupaju od karakteristika talasa zdravoga tkiva i/ili funkcije, potom upućuju rezonantne talase koji poništavaju talase metastabilnog stanja (odstupajuće talase).

Ukoliko je organizam zdrav, njegov elektromagnetni omotač je neoštećen, on nema potrebu, niti prima talase ovog spektra. Organizam, kao jedinstven visokosofisticiran kibernetski sistem, sam prepoznaje rezonantne talase koje emituje aparat i koristi ih za korekciju.

Naravno da sve nas interesuje kod kojih su bolesti najbolji efekti izlečenja, a odgovor glasi: svaka individua je jedinstven, neponovljiv kvantni sistem. Dijagnostički i terapijski postupci u kvantnoj medicini su individualni, zasnovani na holizmu: jedinstvu duha, duše i tela. Svaka promena stabilnog stanja (zdravlje) u metastabilno stanje (bolest) jeste prvo na nivou informacije, koja, ako duže postoji, dovodi do promene funkcije, koja, za duži vremenski period, prouzrokuje histopatološku promenu (promenu tkiva, organa…). Rezultat primene metoda kvantne medicine zavisi od toga na kom se nivou promene deluje. Najbolji efekat je, uslovno rečeno, brisanje informacije!

A šta je sa najtežim bolestima?
‒ Nažalost, to su upravo stanja zbog kojih se čovek najčešće odluči da potraži alternativne mogućnosti isceljivanja (kad su iscrpljene sve druge mogućnosti). Lično bih volela da je kvantna medicina čarobni štapić i da jednim zamahom (tretmanom) rešimo problem. Nadam se da će dalji razvoj kvantne medicine upravo postići to „čarobno“ dejstvo: preventivu! Sigurno je da metode i postupci kvantne medicine mogu da kupiraju bol, da ubrzaju period oporavka, da smanje obim nekih invazivnih terapijskih postupaka… da poboljšaju kvalitet života i da pobude samoisceliteljske sposobnosti organizma! – ističe doktorka Slavica Aranđelović.

Početkom godine pompezno je najavljen rad na usavršavanju kvantnog kompjutera koji su mnogi nazvali svetim gralom, što bi po tumačenju moje sagovornice trebalo da bude kvantni sistem prenosa informacija – sad, odmah i svuda – i koji će sigurno uticati na razvoj kvantne medicine: imaćemo drugačije merne instrumente, drugačije dijagnostičke i terapijske aparate, kvantne softvere.

Očekuje nas kvantni skok u razvoju ljudske svesti.. Za 10, 20 godina nećemo imati ni zapadnu ni tradicionalnu medicinu, već jednu jedinu zasnovanu na spoznaji kvantnog ljudskog postojanja

Šta možemo da očekujemo u narednih deset godina?
– Političari vole da upotrebljavaju pojam kvantni skok kada govore o nečemu velikom… Upotrebiću termin kvantni skok, ali za razvoj ljudske svesti. Očekujem razvoj ljudske spoznaje koja će omogućiti upravo taj kvantni skok sa jednog nivoa svesti na drugi… Za deset, najviše dvadeset godina, ova medicina o kojoj mi danas pričamo neće postojati. Nećemo imati ni zapadnu ni tradicionalnu medicinu, imaćemo jednu jedinu medicinu zasnovanu na spoznaji kvantnog ljudskog postojanja – zaključuje dr Aranđelović.

A o svojim iskustvima i načinu ulaska u svet kvantne medicine naša druga sagovornica Andrea Štilet kaže:
‒ Znala sam da želim drugačiji put izlečenja, isceljena. Zapadna medicina generalizuje pacijente, a svi do jednog smo posebni i samim tim pristup izlečenja bi trebalo da se prilagodi individui. U jednom trenutku kvantna medicina i ja smo se susrele i počele da se upoznajemo.

Nažalost, na Medicinskom fakultetu to se ni ne pominje. Postoje doktori, predavači na fakultetu koji se bave i kvantnom medicinom. Međutim, to nije u programu našeg školstva. Postoje kursevi koji nas uvode u ovu oblast, a i priznati su od Ministarstva zdravlja. Ukoliko neko hoće da uči, ima dosta opcija za usavršavanje i nadgradnju u inostranstvu, ali i kod nas sve više. Rusi i Ukrajinci su osnivači kvantne medicine, pa je tamo i najbolje otići na dodatno usavršavanje. Radim na tome da otvorim sebi puteve za dalje skupljanje znanja iz ove i oblasti koja doprinose radu na polju kvantne medicine, poput akupunkture, homeopatije, masaže, aromaterapije, joge…