Nova priča o sreći koja se širi i deli

Izreka život je lep je filozofiju života i sreće, koju je nekoliko parfimera uspelo da pretoči u miris