29.06.2017.

Propagandni posteri: umetnost u službi politike

42magazin
Pinterest

Jedna od zajedničkih karakteristika komunističkih režima jeste upotreba umetnosti u svrhu političke revolucije.

propagandni posteri

Posebno posteri služili su kao svetionici propagande – vozila prinude, instrukcije, cenzure i debate – u svakoj komunističkoj naciji. Promovisali su državnu i revolucionu vlast, ali su se takođe koristili kao efikasno sredstvo protesta. Po svojoj prirodi, plakati su efemerni, vezani za vreme i mesto, ali mnogi imaju dalekosežni, dugotrajan uticaj. Oni su prožeti umetničkim integritetom i ličnim ubeđenjem – na primer, posteri sa boljševicima spadaju među najživlje, strastvene grafike istorije umetnosti.

Kroz galeriju propagandnih postera Rusije, Mongolije, Kine, Istočne Evrope, Severne Koreje, Vijetnama, Kube i Jugoslavije (ima jedan!) podsetimo se kako na najbolji način komuniciraju politika i vizuelne umetnosti.