27.04.2017.

Odeća Jugoslovenki u novom kontekstu

42magazin
Irena Fabri

Vintage inicijativa Buried Clothes iz Hrvatske i beogradska rediteljka i fotografkinja Irena Farbi udružili su snage u novom projektu sa elementima starog vremena

Burid clothes

Buried Clothes je modna inicijativa koja ispituje i traga za estetikom prošlih vremena, a zatim je stilizuje kao savremeni kontekst i reinterpretira njenu izložbenu, fotografsku i filmsku formu. Vintage odeća služi kao polazna tačka šire naracije koja se svaki put iznova razvija u jedinstvenom smeru. Buried Clothes sa mnogobrojnim saradnicima istražuje nove uloge vintage predmeta i tako redefiniše stav prema prošlosti, stvarajući tako prostor za različite kreativne i umetničke koncepte čiji je cilj drugačiji pristup prezentaciji brenda.
Upravo zato ova hrvatska modna inicijativa iz Zagreba ovoga puta udružuje snage i ideje sa beogradskom rediteljkom i fotografkinjom Irenom Fabri.

 


Ne oslanjajući se isključivo na prikaz tekstilnih struktura i modela, već na stvaranje celokupne atmosfere određenog trenutka, vintage odeća preuzima i ulogu scenografije, a njena otkopana prošlost polazište za jačanje svesti o ekološkom aspektu nošenja stare odeće predstavljajući je na ovaj način u sadašnjem, modernom kontekstu.

Burid clothes
„Savremeno doba karakteriše neprekidna zatrpanost neselektovanim informacijama, te potreba za permanentnim osvrtanjem na situacije koje su ispred ili iza nas. Ideja shootinga bila je da se kroz minimalistički pristup model poveže sa prostorom. Tim postupkom fokus se prebacuje na ljudsko telo koje uspeva da dođe do izražaja, a sama dinamika ne leži u ekspresiji modela, već u ritmu stvorenom putem boje i oblika unutar samog kadra. Izvesne podudarnosti zapažaju se između tonaliteta odeće, forme tela i prostora, a time se sugeriše na prisutnost i povezanost živog i neživog, njegovu reakciju i pripadanje aktuelnom momentu“, rekla je Irena.
Vintage odeća korišćena na snimanju uglavnom je iz sedamdesetih i osamdesetih godina, proizvedena na području bivše Jugoslavije.

Autor videa i fotografija: Irena Fabri
DOP: Bojan Haron
Model: Sendi Osmičević
Styling: Ana Guzmić
Odeća: Buried Clothes
Muzika: Strahinja Beganović