22.03.2019.

16 tipova ličnosti po Jungu: Pronađite svoju šifru

Maja Radivojević
Richard N. Stephenson

Spadate li u grupu analitičkih tipova ili ste pak u grupi diplomata, stražara ili istraživača? Proverite koju vam je šifru dodelio čuveni psihoanalitičar

16 tipova ličnosti Karl Gustav Jung

Karl Gustav Jung (Carl Gustav Jung) ime je koje aktivira niz asocijacija: snovi, psihoanaliza, ličnost, arhetipovi, tipovi, psihologija u načelu uzev. Po vokaciji je bio psihijatar, a nama je u zaveštanje ostavio psihološki pravac kompleksne psihologije koja nastaje po okončanju duhovnog i teoretskog prijateljstva s Frojdom (Sigmund Freud). Danas se čitav niz etabliranih psihologa i psihoterapeuta odlučuje za jungovski model terapije koji se bazira na sveukupnoj Jungovoj misli.

O Jungu je pisano mnogo, afirmativno, i bojažljivo, i agresivno, stoga smo mi rešili da damo samo kratak osvrt na ono što može biti interesantno svakome (pekaru, lekaru, apotekaru) – a to je klasifikacija tipova ličnosti.
Jungova klasifikacija uzeta je kao osnov poznate savremene Majers-Brigs klasifikacije tipova ličnosti, koja se danas široko koristi u svetu za precizno psihološko određivanje.

Važna napomena: Ovo je u najgrubljim crtana prenesena esencija tipova i nikako se čovek ne može ukalupiti pod jedan model.

Jungovih 16 tipova karaktera

Prema Jungovoj teoriji psiholoških tipova, ličnosti se dele ekstravertne i introvertne, prema svojoj preferenciji u odnosu na jednu od dve funkcije percepcije, na čulne i intuitivne, a prema preferenciji u odnosu na jednu od dve funkcije rasuđivanja na misleće i osećajne.

Isabel Brigs Mejers (Isabel Briggs Myers), istraživač i nastavljač Jungove teorije, predložila je 1980. godine da se rasuđivanje-percepcija ustanovi kao četvrta dihotomija koja bi uticala na tip ličnosti.

Prvi kriterijum, ekstraverzija-introverzija, kao što smo već objasnili, odnosi se na izvor i pravac i način kretanja energije jedne osobe. Pravac kretanja energije kod ekstraverta je uglavnom od spoljašnjeg sveta ka unutrašnjem subjektu, dok introverti nalaze izvor energije u unutrašnjem svetu, u kojem se informacije iz spoljašnjeg sveta detaljno obrađuju.

Svakako najpoznatiji zagovornik intuitivnosti, koji je o njoj eksplicitno govorio, bio je Jungov savremenik, francuski filozof i utemeljivač tzv. intuicionizma Anri Bergson (Henri Bergson, 1859‒1941). Bergson smatra intuiciju vrstom bleska evidencije.

ANALITIČKI TIPOVI

U analitičke tipove spadaju tzv. arhitekte ili INTJ tip (introvertovani/ intuitivni/ misleći/ rasuđujući tip), zatim tzv. logičari, ili INTP (introvertovani/ intuitivni/ misleći/ perceptivni tip), zatim tzv. komandanti – predvodnici (ENTJ – ekstravertovani/ intuitivni/ misleći/ rasuđujući tip) i konačno učesnici u raspravama (ENTP – ekstravertovani/ intuitivni/ misleći/perceptivni tip).

Arhitekte (INTJ) jesu mislioci strateški usmerenog sistema. Oni imaju rezervne planove, smireni su, sistemski grade i misle, idu ka perfekcionizmu i progresu.

Logičari (INTP) jesu inovativni tvorci, uvek streme saznavanju, takođe su skloni analitičnom mišljenju, pa deluju odsutno.

Predvodnici ili komandanti (ENTJ) imaju tendenciju da vode. To ne mora nužno biti dobro ni loše. Mogu to činiti tiho, neagresivno, ali i vrlo nemilosrdno. Odlikuju ih hrabrost i odlučnost.

Učesnici u raspravama (ENTP) jesu veoma inteligentni i radoznali mislioci. Intelektualna sfera je ona u kojoj vladaju. Moglo bi se reći da im idu jezici, sve što je ukorenjeno u jeziku. Elokventni su, bistrog uma i vole kvalitetnu diskusiju.

DIPLOMATE

Advokati (INFJ) jesu, na primer, tihi i pomalo tajanstveni. Često su ophrvani dubokim osećajem za pravdoljubivost, okrenuti idealu i etici.

Posrednici (INFP) jesu poetični, ljubazni, uvek spremni da se bore za ideale i vide dobro skoro u svakome i svemu.

Protagonisti (ENFJ) jesu mahom ljudi koje krasi blistava harizma. Inspirativni su i dobri u komunikaciji. Zahvaljujući dobrohotnosti imaju sposobnost da budu dobri pedagozi.

Najzad, učesnici kampanja (ENFP) jesu kreativci i entuzijasti. Druželjubive osobe s pozitivnim predznakom. Srdačnost i toplina prefiksi su za njih.

STRAŽARI ILI ČUVARI

Treću grupu mogli bismo da nazovemo stražarima ili čuvarima. U njih bi spadali tzv. logističar ili ISTJ tip (introvertovani/ čulni/ misleći/ rasuđujući); branilac ili ISFJ tip (introvertovani/ čulni/ osećajni/ rasuđujući), zatim izvršilac iliti ESTJ (ekstravertovani/ čulni/ misleći/ rasuđujući) i konačno tzv. konzul iliti ESFJ (ekstravertovani/ čulni/ osećajni/ rasuđujući).

Logističari (ISTJ) jesu osobe koje sve predaju činjenicama, pouzdani su i vrlo sigurni u svoju procenu.

Branioci (ISFJ) jesu veoma posvećeni i topli zaštitnici. Naklonjeni su voljenim i vole da budu korisni i neophodni.

Izvršioci (ESTJ) jesu odlični administratori, neprevaziđeni u organizovanju stvari i ljudi; žive za uređenost i kontinuitet.

Najzad, konzuli (ESFJ) jesu izuzetno brižne i druželjubive osobe, veoma popularne u društvu i voljni da pomognu; velikodušni zabavljači i poštovaoci tradicije.

ISTRAŽIVAČI

Virtuozi (ISTP) jesu hrabri i praktični eksperimentatori. Odlikuje ih fizička i tehnička spretnost. Upućeni su na konkretno i praktično. Ne zamaraju se apstrakcijama i onostranostima.

Koja je vaša šifra?

PSIHOUGAO: Prešli ste 40? Da li ste rekli zbogom mladosti i ludosti?

PSIHOUGAO: Ima li nade za monogamiju?