Žene, hajde da se volimo!

Postoji posebno mestu u paklu za žene koje ne pomažu jedna drugoj