09.09.2020.

#ShitHappens #JobWanted: Mi trenutak ne čekamo, mi ga stvarmo

42 magazin
ReProdukcija

Kako zadržati klijenta/agenciju, kako sprovesti digitalnu transformaciju u poslovanju i komunikaciji, kako zadržati pluralizam tržišta i ljude angažovane u industriji marketinga… Pitanjima kraja nema pred sam kraj drugog pika prvog talasa

#ShitHappens #JobWanted

Leto je skoro za nama. Šok izazvan pandemijom COVID-19, koji su doživele sve industrije i društvo u celini, zamenila je trajna neizvesnost. Šta ako…? Da li će…? Kako da…? Proteklih dana našu pažnju privukla je zanimljiva i vrlo originalna kampanja sa kratkom, jasnom i iskrenom porukom koja počiva na dva jednostavna heštega: #shithappens #jobwanted.

Iza kampanje stoji marketinška agencija ReProdukcija, koju smo imali prilike da upoznamo kroz intervju sa njenim izvršnim direktorom Radetom Markovićem. Iako na prvi pogled šaljivog karaktera i u neobaveznom tonu, kampanja skreće pažnju na probleme u ovoj industriji i s njom povezanim industrijama i pokreće diskusiju na ozbiljne teme. Kako zadržati klijenta/agenciju? Kako sprovesti digitalnu transformaciju u poslovanju i komunikaciji? Kako zadržati pluralizam tržišta i ljude angažovane u industriji marketinga?

Rade Marković: Marketing mora da prođe ispod linije i obrati se baš Tebi, lično

Kao prirodna reakcija na kampanju u nama se javio impuls da se uključimo u diskusiju i da je eventualno proširimo, pa smo od kreativnog tima ReProdukcije potražili odgovore na neka već postavljena pitanja, kao i na ona koja se prosto sama nameću. U kriznim situacijama prvi rez je uvek u sektoru marketinga. Sponzorstva, oglašavanje i drugi marketinški zahvati svode se na minimum i realizaciju već ugovorenih obaveza. Veliki igrači, kako na strani privrede tako i na strani agencija, imaju veće zalihe i bolje izglede da krizu preguraju uz manje gubitke i ne tako ozbiljne posledice. Ali šta je sa srednjima i malima? Kako oni održavaju glavu iznad vode? Na kraju krajeva, da li je neko u marketinškoj industriji profitirao od ove situacije?

ReProdukcija: Realno, situacija je loša je i niko nije mogao da profitira. Možda se neko bolje snašao ili je jednostavno imao više sreće, ali postoji objektivan pad obima posla na svim nivoima. Stiče se utisak da mnogi komunikacijom daju sebi na značaju fingirajući uspeh. Smatrali smo da je bitno da budemo iskreni prema sebi i javnosti, da istupimo i otvoreno kažemo kako je na nas uticala ova situacija. Možda ima onih koji bi mogli da uđu neku vrstu hibernacije i relativno opušteno sačekaju ponovno pokretanje privrede, a samim tim i naše industrije. Osnovno pitanje jeste šta je to što mi, kao udruženi akteri u marketingu, kako na strani agencija tako i na strani klijenata, možemo da uradimo kako bismo taj trenutak stvorili umesto da ga čekamo.

Važno nam je i da pokrenemo pitanje šta je s pluralizmom u marketing industriji i zašto je važno da srednje i male agencije prebrode aktuelnu krizu izazvanu pandemijom COVID-19

42: Šta za vas predstavlja komunikacija i kako ste se odlučili da na ovaj način komunicirate svoju agenciju u trenutku kada je industrija u problemu.
ReProdukcija: Verujemo da je komunikacija pokretač svakog razvoja. Zbog toga smo i odabrali da se bavimo ovim poslom. Komunikacija pomaže u informisanju, izražavanju, stvaranju i širenju uticaja. S druge strane, način na koji komuniciramo otkriva o nama više nego sam sadržaj komunikacije, a kada su te dve stvari usaglašene, to onda daje kompletnu i pravu sliku.

Što se tiče marketinške industrije, ona je u problemu onoliko koliko i privreda. Ukoliko je privreda stabilna i jaka, ona će se baviti rebalansom i preusmeravanjem sredstava. Ukoliko je slaba, sve će stati. Magazin Forbes je još početkom maja pisao o tome da jedan od najvećih izazova predstavljaju promene u investiranju i reorganizacija budžeta jer su investicije u događaje najpre drastično smanjene, a zatim u potpunosti obustavljene. Očekivanja eksperata su da će najveći rast imati investicije u virtuelne događaje (78%), vebinare (67%), društvene mreže (66%), blogove (57%) i video (50%). Ovo svakako stvara novi prostor za agencije i frilensere da klijentima ponude nove usluge u oblasti kreative. Pitanje je samo kako sve to izgleda u realnosti domaćeg tržišta.

Upravo zbog toga smo se i odlučili da na ovaj način komuniciramo svoju agenciju. Pored toga što iskreno prikazuje našu nameru da dođemo do novih poslova i klijenata, #shithappens #jobwanted kampanja predstavlja svojevrsni show-case ReProdukcije i demonstrira našu ekspertizu upravo u nekim od gorepomenutih oblasti.

42: Kampanja je dvojezična, ali sa akcentom na engleskom jeziku. Koja su vaša očekivanja od ove kampanje?
ReProdukcija:
Svakako da želimo da održimo svoje prisustvo na domaćem terenu, ali naša primarna očekivanja od kampanje jesu vidljivost na međunarodnom tržištu i osvajanje novih klijenata i poslova. Pored toga, važno nam je i da pokrenemo pitanje šta je s pluralizmom u marketing industriji i zašto je važno da srednje i male agencije prebrode aktuelnu krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.

Magazin Forbes je još početkom maja pisao o tome da jedan od najvećih izazova predstavljaju promene u investiranju i reorganizacija budžeta jer su investicije u događaje najpre drastično smanjene, a zatim u potpunosti obustavljene

42: Šta klijenti koji odgovore na vašu inicijativu mogu da očekuju od vas?
ReProdukcija:
Svesni smo da je mnogima potrebna pomoć da u novoj situaciji iskomuniciraju svoj proizvod, uslugu ili transformaciju na adekvatan način. Isto tako smo svesni da mnogi misle da sebi ne mogu da priušte agenciju. I tu dolazimo do poente udruženog delovanja. Mi smo spremni da svoje usluge i ekspertizu stavimo na raspolaganje klijentima uz posebne pogodnosti tokom krize izazvane pandemijom COVID-19. Otvoreni smo za svaki izazov i spremni da angažujemo svoj kreativni, strateški i produkcioni potencijal kako bismo došli do zajedničkog cilja, a to je – pokrenuti zamajac.

#ShitHappens #JobWanted