Najpoželjnija kućica na sajtu Airbnb

Ako vas zanima ko odnosi prvo mesto po klikovima na sajtu Airbnb, evo i odgovora