18.02.2020.

Kako junaci klasičnih slika žive u 21. veku

42 magazin
Alexey Kondakov

Ljudi vole da eksperimentišu s klasičnom umetnošću tako što njene junake stavljaju u savremene kontekste. Neki od njih stigli su i na tehno žur javnim prevozom

Ukrajinski umetnik Alexey Kondakov premešta nimfe i druge figure sa klasičnih slika i postavlja ih u fotografije modernog života.

Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku Junaci klasičnih slika u 21. veku

Tako junake klasičnih slika vidimo u javnom prevozu ili usred tehno žurke. Ovaj neobični serijal nas poziva da tumačimo dela izvlačeći ih iz njihovog originalnog konteksta i da pređemo sopstvene granice interpretacije.
Umetnik ovim slikama daje drugi život.