Sonja Lundin: U Beogradu nemam čega da se plašim

Pred izložbu pod nazivom Dobro drvo razgovaramo sa njenom autorkom Sonjom Lundin, mladom samoukom slikarkom, koja šarmantno osvaja grad