Kako nam popularna psihologija (ne) pomaže

Znate li šta sve čitanje popularne psihologije sa sobom nosi?