Nikola Rakočević: Potrebna je anestezija da prihvatiš da budeš to što misliš da jesi

On odbija da živi u surogatu stvarnosti na internetu. Nema Facebook, nema Instagram, ali ima odgovore o slici koju čovek u realnosti mora da stvara o sebi da bi bio prihvaćen