Marko Ivković Metal Artist: Umetnost sa buvljaka

Na svoj rad gleda kao na igru, u kojoj, recimo, spaja kaligrafiju, zmaja i Marksov Kapital