Koju ste političku opciju obukli danas?

Ako niste sigurni kojoj političkoj opciji pripadate, bacite letimičan pogled na svoj ormar