Blokirani energetski centri?! Molim objašnjenje!

Energetskom psihologijom do mentalnog i fizičkog balansa