Upečatljiv primer talasaste arhitekture

Ovo je projekat koji je nakon otvaranja privukao svetsku pažnju, a nova serija fotografija jasno pokazuje i zašto