Verujte, u pitanju je pure love!

Prvog dana septembra začuje se prvo školsko zvono za đake, ali i  zvuk startne pištaljke za roditelje – zato je tu verni član porodice na četiri točka koji ima ime i nadimak

Drage dame, HVALA! Vaš Fiat 500

Posebno kreiran video posvećen je svim ženama – povodom 8. marta