Sanjaju li korporacije električne ljude

Fabriku ne čine cigle već ljudi… Ili kako je to kad 18 godina radiš, pa onda više ne radiš…