Piknik – bez aditiva

Danas, kada smo svesni važnosti kvaliteta namirnica koje svakodnevno jedemo i zbog čega pomno biramo artikle koje koristimo na našem meniju, uglavnom se opredeljujemo za proizvode iz proverenih izvora, jer samo tako pouzdano znamo odakle oni tačno dolaze, na koji način se pripremaju, tretiraju i obrađuju i šta sve sadrže (i, što je još važnije, šta ne sadrže)

Sanjaju li korporacije električne ljude

Fabriku ne čine cigle već ljudi… Ili kako je to kad 18 godina radiš, pa onda više ne radiš…