U slavu (prave) žene

U Parizu je danas svetlo dana ugledao najnoviji kalendar s potpisom Pirelli